Reglement Stichting avondvierdaagse Hengelo Gld 

 

De tocht wordt gehouden onder auspiciën van de K.N.W.B

Start en finish op het parkeerterrein van V.& AV. PAX.

Verkeersregels en aanwijzingen van politie, EHBO, en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.

Indien een groep uit 6 of meer kinderen bestaat, moeten er minstens 2 leiders/leidsters aanwezig zijn.

Een leider/leidster van een groep moet tenminste de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en is verantwoordelijk voor de rust en orde van zijn of haar groep.

Gooi niets weg waar het niet hoort. Neem afval mee of gooi het onderweg in de prullenbak.

Richt geen vernielingen aan.

Evt. schade veroorzaakt door een deelnemer wordt persoonlijk op hem of haar verhaald.

Respecteer de mede-wandelaars en weggebruikers.

Loop aan de linkerkant van de weg en probeer zo veel mogelijk 2 aan 2 te lopen. Dit i.v.m. de veiligheid van  wandelaars en overige weggebruikers.

Bij onbehoorlijk, aanstotend en agressief gedrag kan de organisatie het deelnemersbewijs innemen en de desbetreffende deelnemer het verder deelnemen aan de tocht verbieden.

Het deelnemen aan de avondwandelvierdaagse is ten alle tijden voor eigen risico van de deelnemer.

Als groepen elkaar in willen halen, is dit alleen verantwoord na goed overleg van de leiding onderling. Haal als groep nooit in zonder overleg.

Honden mogen - MITS AANGELIJND- meelopen.

Nordic Walking is toegestaan.

Sponsorlopen is toegestaan (zie www.)

Bij extreme weersomstandigheden beslist de organisatie hoe de tocht verloopt.

Je kunt individueel mee doen, maar natuurlijk ook in een groep!
De samenstelling van een groep is minimaal 8 personen en bij kinderen minimaal 6 kinderen met 2 volwassen begeleiders.

Als groep maak je kans op een prijs als:
* 2 aan 2 wandelt,
* Links van de weg wandelt,
* Als groep zichtbaar bent,
* Zingt.
Dit alles wordt door een deskundige jury beoordeeld.
Er zijn 3 prijzen te verdelen.TIP: CONTROLEER NA AFLOOP OP TEKEN !

 

 


 
E-mailen
Map
Info