ROUTE VAN DE INTOCHT.


Betreft intocht vrijdagavond.


De intocht doen we dit jaar anders [dit is om meerdere redenen] iedereen komt al druppelgewijs vanaf de bocht Elderinkweg nog voor het Pax-terrein aan wandelen volgens de route die dag. En de intocht route is inbegrepen bij de 5 of 10 km.

Vanaf deze bocht op de Elderinkweg begint de intocht. Dan lopen de wandelaars richting Pax/gemeentehuis en lopen de poort onderdoor en wandelen dan het gemeentehuis-terrein op en volgen de uitgezette route, waar je de laatste stempel krijgt en je welverdiende medaille uitgereikt zal worden,dit alles is voor het Gemeentehuis.Dan lopen je via het voetpad richting Pax-terrein tot aan de Pax-kantine. Dit alles is natuurlijk uitgezet met hekwerk of lint.

Waar de wandelaars met consuptiekaartje wie men krijgt bij de medaille uitreiking je een zakje patat kunt afhalen. De muziekkorpsen staan op verschillende plekken en DJ Jeffrey verzorgd de m uziek op het Blarenbal. En iedereen kan dan evt. blijven en een dansje maken op het Blarenbal en evt. wat  drinken (voor eigen consumptie) Pax moeten we nl ook dankbaar zijn voor hun lokatie!  En zo maken we er een gezellige eind-avond/Blarenbal van!

Graag zoveel mogelijk niet met de auto komen ivm beperkte parkeer mogelijkheid, want deze week gaan de wandelaar voor!

 
E-mailen
Map
Info